Дзержинський район. ДНЗ № 82

 


Мережа груп

 Група № 1 «Сонячні зайчата»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метою роботи педагогів групи є забезпечення цілісного розвитку дитини, розвиток її творчої спрямованості, розкриття потенційних можливостей при збережені дитячої субкультури та визнанні унікальності ролі дошкільного дитинства в становленні особистості. Організовуючи предметно-ігрове середовище в групі раннього віку, як головний обрали принцип забезпечення вільної діяльності своїх вихованців. Адже основою розвитку дитини раннього віку є практичні цілеспрямовані дії, під час яких вона знайомиться з предметами та явищами, що її оточують. Середовище, у якому виховується дитина, має бути невичерпним джерелом збагачення предметної та ігрової діяльності.Результатом роботи є узагальнений досвід педагогів «Створення особистісно-орієнтованого навчально-розвивального середовища для дітей раннього віку» в який увійшли: розробки планів роботи з дітьми раннього віку, система занять для розвитку практичного життя, сенсорна зона, маніпуляцій на зона. В тодлер-класі створене розвивальне середовище для повноцінного розвитку дитини. 

Основні напрямки роботи

1. Розвиток сенсорного та фізичного потенціалів дитини, формування навичок практичного життя, виховання самостійного мислення, бажання вчитися, концентрувати увагу, мотивувати свої дії за методикою М. Монтесорі та Д. Сороса.

2. Забезпечити режим рухової активності, можливість спілкування з природою, отримання елементів екологічного виховання за методикою Е. Вільчковського та О. Богінич.

 
 
 

 

 Група № 2 «Веселка»


Педагоги активно використовують сучасні методики та технології в практиці роботі з дітьми, які сприяють духовному збагаченню дитини, її прилученню до національних традицій. Воно пробуджує творчу креативність, розвиває емоційно-чуттєву сферу, образне мислення, уяву, спостережливість, розум, стимулює розвиток асоціативної пам’яті, формує естетичні уявлення, моральну поведінку.Результатом роботи є узагальнений досвід педагогів «Використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності як засіб розвитку творчості, креативності та естетичних здібностей дітей дошкільного віку» в який увійшли: розробки планів роботи з образотворчого мистецтва для різних вікових груп, система занять з малювання, ліплення та аплікації; практичні матеріали: добірки зразків малюнків та аплікації «Нетрадиційні техніки зображення», нетрадиційне обладнання для різних технік малювання. Оптимально організоване розвивальне середовище спрямовує пізнавальну активність дітей на сприймання прекрасного, емоційний відгук на красу навколишнього світу, на вміння помічати, бачити, чути й шанувати цю красу, формування бажання та вміння відтворювати її різними мистецькими засобами.Поєднуючи завдання, спрямовані на розвиток творчої активності, ініціативності, образного мислення, уяви, фантазії, сприйнятливості до краси в навколишньому, на формування бажання зберігати творити красу, ми розвиваємо не лише креативне, логічне мислення вихованців, а й їхні моральні почуття. Художні техніки й матеріали до занять підібрані так, щоб кожна дитина працювала на власний успіх, а процес творення давав задоволення усім учасникам. Забезпечення дітей найрізноманітнішими допоміжними мистецькими матеріалами сприяє проявам їхньої фантазії, власним відкриттям, експериментуванню. Використання, наряду з традиційними матеріалами (фарби, пензлі, глина, пластилін, папір, олівці), несподіваних матеріалів (камінці, мушлі, ґудзики, тісто, засушені рослини, насіння, клаптики, пух і т.п.) дозволяє дитині найбільш повно проявити свої здібності, експериментувати і фантазувати. Застосовуючи різні матеріали дитина вчиться різноманітній техніки виконання робіт. Пропонуємо такі творчі завдання, які активно спонукають до проявів смаку, відчуття кольору, ритму, композиції, творчого мислення, уяви і фантазії.

Основні напрямки роботи

1. Заохочувати дитину до експериментування та створення простих образів фарбами, олівцями, матеріалами, що використовуються у нетрадиційних техніках, а також за допомогою глини, пластиліну, аплікаційних форм, паперу, природного матеріалу за методикою Н.В. Чєн.

2. Виховувати у дошкільника потребу і готовність виявляти елементи креативності в різних видах діяльності; надавати йому реальну можливість досліджувати, експериментувати, вигадувати, виявляти творчу ініціативу за методикою Н. Коппаловой.

3. Розвивати емоційну чутливість; долучати до споглядання краси природи, різноманітних форм і кольорів предметного та соціального довкілля за методикою О. І. Ликової.

 
 
 
 

 

Група № 3 «Калинка»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести дітей у світ українського, зацікавити культурною спадщиною народу - таке завдання ми поставили перед собою. Результатом роботи є узагальнений досвід роботи на тему: "Народознавство, як складова частина педегогічного процесу в дошкільному закладі" Тьоткіної О. Л. В досвіді представлені різні направлення з виховання сучасного громадянина: розроблені перспективні плани роботи з народознавства для різних вікових груп з метою висвітлення різноманітних тем, а саме: знайомство з народними традиціями з визначними місцями України, столицею Києвом, видатними людьми нашої держави. У роботі з народохнавства виховуємо повагу до оберегів української родини. Знайомимо з традиційним обладнанням української домівки, українською кухнею, традиційними стравами, правилами народного етикету. Поглиблюємо знання дітей про народну творчість: пісні, легенди, казки, прислів'я та приказки, ігри та іграшки, витинанки. У групі обладнали етнографічний куточок, зібрали матеріал за розділами. Наша група має цікаві ілюстрації із зображенням національного вбрання, посуду. Прилучення дітей до народної творчості, мистецтва, безпосередня участь у національних святах виховують у них естетичні почуття, розвивають художнє світобачення, наповнюють емоційну сферу дитини, радощі.

 

Основні напрямки роботи:

 1. Сприяти відродженню національної свідомості, духовності дитини та формуванню цих основ за програмою Кононенко Л. П.

 2. Відновлення народного виховання дітей з метою збереження націями, забезпечення духовної єдності поколінь за методикою Старченко В. Л.

 3. Формування різносторонньої дитячої особистості через специфічно дитячі форми діяльності: ігрову, предметно-практичну, образотворчу, комунікативну.

 
 
 

Група № 4 «Дзвіночок»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берегти навколишнє середовище й постійно дбати про нього – одна з найважливіших глобальних проблем сьогодення і завтрашнього дня. Щоб розв’язати її, важливо ще змалку виховувати у дітей високу культуру природокористування, відповідальність за життя всього живого на Землі. Уже не один рік ця проблема є предметом постійної уваги нашої групи. Досвід показує: бережливе й турботливе ставлення до природи інтенсивніше формується за наявністю у дітей початкових екологічних знань.На заняттях, прогулянках, під час проведення свят і розваг ми в доступній формі показуємо дітям, до чого призводять забруднення навколишнього середовища, відлякування тварин і зменшення площі територій, на яких вони мешкають, а також розповідаємо про «Червону книгу» та про те, яких заходів вживають для збереження природи.Результатом нашої роботи став узагальнений досвід вихователя Алексєєвої Т. В. «Творчо-розвивальні технології в екологічній освіті дошкільників». Це практичний помічник для кращого ознайомлення малюків з довкіллям, а також розвитку їхніх творчих можливостей. В досвіді представлені різні направлення роботи по екологічному вихованню:

 •  Система спостережень в природі по віковим групам;

 •  Розроблені перспективні плани;

 •  Матеріали для практичної роботи з дітьми (кросворди, дидактичні ігри, ігрові ситуації);

 •  Зібрані народні прикмети, явища живої та неживої природи;

 •  Конспекти занять.

Також зібрані матеріали про організацію пошуково-дослідницької діяльності.Дослідницька робота представлена по таким блокам:

 •  Нежива природа (вода, повітря, ґрунт);

 •  Жива природа (рослини, тварини, птахи).

Базову основу для реалізації програми по вихованню дітей через природу ми відкрили для себе у спадщині В. О. Сухомлинського.

 

Основні напрямки роботи:

 1. Жива природа. Створення умов для прямих контактів дітей з природою. Формування системи наукових знань про основні чинники розвитку живої природи (світло, волога, температура). Збагачення знань дітей про об’єкти живої природи та їх види (рослини, тварини, птахи, комахи, риби). Розширення уявлень дітей про природо-охоронну роботу (за методикою Поліщук Н. «Коли в серці живуть добринки»).

 2. Нежива природаФормування мотивації навчання. Розвиток уяви, пам’яті, уваги, варіативного мислення. Навчання вміння орієнтувати власні висловлювання. Формування прийомів розумових дій: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення (за методикою Лисенко Н. В. «Екологічне виховання дошкільників»).

 3.  Пошуково-дослідницька діяльність. Формування елементів наукових знань про основні екологічні фактори в розвитку природи. Активізування знань та практичного досвіду дітей у різних видах діяльності в природі. Стимулювання допитливості та інтересу до пізнання природи, описами її об’єктів та явищ (за методикою Шевцова О. А. «Організація пізнавальної діяльності в ДНЗ»).